15.04.19

Poziv na konferenciju „Budućnost civilnog društva: aktivan doprinos građana društvenim promjenama

U sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2019., 16. i 17. svibnja 2019., Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira konferenciju "Budućnost civilnog društva: aktivan doprinos građana društvenim promjenama".

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske već tradicionalno organizira Dane otvorenih vrata udruga koje se ove godine odvijaju u razdoblju od 16. do 18. svibnja 2019. Kako bi građanima približile svoje programe i aktivnosti, udruge širom Hrvatske organizirale su brojne kreativne radionice, predavanja, predstave, akcije te na inovativne načine predstavile svoje društveno korisne projekte i programe, ali i mogućnosti uključivanja građana u volonterske programe.

Cilj je u okviru konferencije problematizirati aktualne oblike organiziranja građana, posebno mladih te promišljati načine većeg motiviranja i mobiliziranja građana za teme od interesa za opće dobro.

Razmatrat će se i uloga javnih institucija i javnih izvora financiranja u aktivnom doprinosu građana društvenim promjenama, a problematizirat će se i mogućnosti uključivanja civilnog društva u aktivnosti organizirane u okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU.

PRIJAVA
Na konferenciju se možete prijaviti popunjavanjem prijavnice.

Rok za prijavu sudjelovanja je 10. svibnja 2019. godine, a broj sudionika Konferencije je ograničen te će sudionici biti odabrani prema redoslijedu prijave.

* Program konferencije dostupan je ovdje.

 
Dani otvorenih vrata udruga