16.06.17

Poziv na konferenciju “Na putu prema integraciji – značaj volontiranja u pružanju podrške izbjeglicama”

Hrvatska mreža volonterskih centara organizira nacionalnu konferenciju pod nazivom "Na putu prema integraciji - značaj volontiranja u pružanju podrške izbjeglicama" koja će se održati u utorak, 27. lipnja 2017. u Hotelu International (Miramarska 24, Zagreb) u trajanju od 10:00 do 15:00 sati.

Ova konferencija dio je projekta "Optimiziranje volonterskih usluga u vremenima izbjegličke krize" financiranog kroz program Europa za građane, a njome se želi:

  • predstaviti dosadašnje rezultate projekta, kao i preporuke za razvoj volonterskih usluga u vremenima izbjegličke krize te integracijskog procesa;
  • podići svijest o važnosti i ulozi organizacija civilnog društva u procesu integracije;
  • dodatno osnažiti ulogu organizacija civilnog društva u integracijskom procesu;
  • potaknuti razmjenu iskustava među sudionicima konferencije.

Hrvatska mreža volonterskih centara za sve sudionike konferencije osigurava ručak i osvježenje, dok putne troškove snose sudionici konferencije sami.

PRIJAVA
Molimo vas da svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do petka, 23. lipnja 2017., slanjem prijavnice na e-mail adresu: jelena@vcos.hr (kontakt osoba: Jelena Kamenko, mobitel: 091 601 73 53).

Program rada
Prijavnica

 


 
konferencija