12.03.18

MMH organizira edukaciju i umrežavanje udruga usmjerene mladima u NEET statusu

Mreža mladih Hrvatske poziva na edukaciju i umrežavanje udruga zainteresiranih razvijati projekte financirane iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) usmjerene mladi...

događanja
08.03.18

ACI d.d. objavio natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija

ACI d.d. poziva neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u  prioritetnim područjima za 2018. godinu da se prijave na financijsku podršku projektima ili programima koji ...

natječaj
06.03.18

Direktorica ODRAZ-a sudjelovala na konferenciji u sklopu bugarskog predsjedništva

U skladu s prvim prioritetom bugarskog Predsjedništva - za europski gospodarski rast i socijalnu koheziju - Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je organizirao sastanak u Sofiji na te...

EGSO
05.03.18

U Kruševcu održana 5. Skupština mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE i okrugli stol "Planiranje održive urbane mobilnosti"

Grad Kruševac je 23. veljače 2018. bio domaćin 5. Skupštine mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE, na kojoj se okupilo 80 članova Mreže - predstavnika gradova, ministarstava, fakulteta, institu...

CIVINET
05.03.18

Hrvatska elektroprivreda d.d. objavila Natječaj za donacije 2018.

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 1. ožujka 2018. Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2018. godini u područjima: mladi, umjetn...

natječaj
01.03.18

Objavljen Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u okviru Programa razvoja cikloturizma na kontinentu

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u okviru Programa razvoja cikloturizma na kontinentu za koji je Ministarstvo turizma i ove godin...

javni poziv
01.03.18

Objavljen javni poziv za sufinanciranje projekata Saveza Alpe-Jadran

Savez Alpe-Jadran (Alps Adriatic Alliance) objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata iz zajedničkog proračuna Saveza. Na javni poziv mogu se javiti udruge, organizacije i institucije ...

javni poziv
28.02.18

Natječaj za dodjelu donacija UNIQA osiguranja

UNIQUA osiguranje je raspisalo Javni natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini. Vrednovat će se isključivo projekti koji realizacijom mogu doprinijeti poboljšanju uvjeta života i dobrobiti d...

natječaj
28.02.18

Države članice odobrile nova pravila o gospodarenju otpadom i recikliranju

Veleposlanici EU-a 23. veljače odobrili su privremeni sporazum o četiri zakonodavna prijedloga paketa o otpadu koji je postignut s Europskim parlamentom 18. prosinca prošle godine. Paket o otpa...

događanja
28.02.18

Objavljena publikacija o glavnim izazovima OCD-a u EU

Objavljena je publikacija koja pruža analizu glavnih izazova s kojima se susreću organizacije civilnog društva (OCD), trendova i pokretača promjena i budućih planova za boljitak odnosa između ...

Publikacija