17.08.17

ODRAZ kao primjer dobre prakse ruralnog razvoja u knjizi Civilno društvo i pozitivne promjene

Nova knjiga autora prof.dr.sc. Gojka Bežovana i doc.dr.sc. Jelene Matančević tematizira suvremenu ulogu civilnog društva kao dionika socijalnog, ekonomskog i političkog razvoja te pokretača poziti...

civilno društvo
16.08.17

Intervju sa direktoricom ODRAZ-a u Reviji HAK-a

U srpanjskom izdanju Revije HAK-a možete pronaći razgovor sa našom direktoricom Lidijom Pavić-Rogošić. U ovom zanimljivom članku objasnila je što je održivi razvoj, kako se društvene inovacije raz...

intervju
28.07.17

Nova knjiga ˝Civilno društvo i pozitivna promjena˝

Nova knjiga ˝Civilno društvo i pozitivna promjena˝ autora prof.dr.sc. Gojka Bežovana i doc.dr.sc. Jelene Matančević, rezultat je višegodišnjeg kontinuiranog istraživanja u području civilnog društv...

civilno društvo
27.07.17

Primjer održivog lokalnog razvoja - općina Antunovac

Općina Antunovac kod Osijeka u protekle dvije godine realizirala je mnoge projekte poput reciklažnog dvorišta, javne rasvjete, biciklističke staze. Osim što pripremaju proširenje gospodarske zone,...

lokalni razvoj
26.07.17

Usvojena Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine

Strategijom su definirana tri strateška cilja politike regionalnog razvoja: povećanje kvalitete života poticanjem održivog teritorijalnog razvoja, povećanje konkurentnosti regionalnoga gospodarstv...

regionalni razvoj
26.07.17

Objavljen EU vodič za uspješan i održiv razvoj gradova i općina

U EU vodiču za uspješan i održiv razvoj gradova i općina možete, između ostalog, doznati koji su temelji dobrog upravljanja i vođenja lokalnih jedinica. Gradovi i općine mogu biti pokretači rasta,...

održivi razvoj
25.07.17

Slovenija provela prvi pilot projekt u sklopu Planova održive urbane mobilnosti (SUMP)

Ljutomer, grad s 3 300 stanovnika, prvo je mjesto u Sloveniji u kojem je proveden pilot projekt u sklopu Planova održive urbane mobilnosti - SUMP-a. Općina istog imena (u kojem je grad smješten) b...

SUMP
24.07.17

Rezervirajte datum: 18.10.2017. – Konferencija “DOBRO UPRAVLJANJE – pametno gospodarenje otpadom kao primjer”

Dana 18. listopada 2017. godine u Velikoj Gorici održat će se konferencija "DOBRO UPRAVLJANJE - pametno gospodarenje otpadom kao primjer". Riječ je o završnoj konferenciji projekta Participativno ...

konferencija
21.07.17

Pogledajte Godišnji izvještaj o radu ODRAZ-a za 2016. godinu

O brojnim ODRAZ-ovim aktivnostima i postignućima u 2016. godini saznajte u godišnjem izvještaju koji smo pripremili.

#OdraziSe
21.07.17

Radionice pisanja projektnih prijedloga za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u programu Erasmus+, za natječaj 2018.

Odjel za strukovno obrazovanje i osposobljavanje Agencije za mobilnost i programe Europske unije i ove godine organizira ciklus dvodnevnih radionica za pisanje projektnih prijedloga u području str...

radionica