Javno-privatno partnerstvo

Javno-privatno partnerstvo (JPP) podrazumijeva suradnju između tijela javne vlasti s privatnim sektorom, bilo na razini središnje ili lokalne zajednice, s ciljem zadovoljavanja neke javne potrebe.

Zaklade lokalne zajednice

U posljednjih nekoliko godina, u neprofitnom se sektoru, sve više promišlja o razvoju zajednice na lokalnoj razini, jačanju filantropije te mogućoj ulozi filantropskih organizacija lokalne zajedni...

Planiranje zaštite okoliša na lokalnoj razini

Planirati je potrebno na svim razinama i u svim područjima, pa tako i u zaštiti okoliša. Pri tom treba imati na umu da se problemi zaštite okoliša najuspješnije rješavaju uz sudjelovanje svih zain...

Društveno odgovorno poslovanje (DOP)

U Europi i širom svijeta raste broj kompanija koje promoviraju svoju strategiju društvene odgovornosti, kao odgovor na različite ekonomske i društvene pritiske te one koje se tiču zaštite okoliša....