Društveno korisno učenje

Društveno korisno učenje (DKU) ili model učenja zalaganjem u zajednici je način putem kojeg studenti mogu svoja teorijska znanja primjeniti u stvarnom životu i doprinijeti razvoju svoje zajedni...

Što su društvene inovacije?

Društvene inovacije su novi modeli, metode, prakse, usluge ili proizvodi koji odgovaraju na određene društvene potrebe ili rješavaju određene društvene probleme učinkovitije od postojećih mode...

Lokalni razvoj vođen zajednicom

Novi pristup lokalnom razvoju u EU 2014.-2020.

EGSO: Mišljenje o lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice (CLLD)

Europski gospodarski i socijalni odbor usvojio je mišljenje Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice kao instrument Kohezijske politike za lokalni, ruralni, gradski i prigradski razvoj za razdoblje 2...

Smjernice za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice namijenjene lokalnim sudionicima

Vodič za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD) izdan je početkom programskog razdoblja 2014. - 2020. kako bi onima koji su izravno uključeni u lokalne akcijske grupe dao neke praktične alat...

Koncept i metode lokalnog razvoja

Lokalni razvoj široki je koncept koji se najbolje može sagledati kao proces kroz koji se određeni broj institucija i/ili ljudi iz zajednice mobiliziraju na određenom području kako bi stvorili, oja...

Dobra praksa

Prepoznavanje dobrih praksi lokalnog razvoja izazovan je zadatak, jer ti primjeri mogu poslužiti kao ideje drugim lokalnim zajednicama te su stoga vrlo korisni.

Lokalni ekonomski razvoj

Lokalni ekonomski razvoj je proces putem kojeg akteri u okviru malih i velikih gradova - "naših zajednica" - rade zajedno sa partnerima iz javnosti, poslovnog i nevladinog sektora sa ciljem stvara...

Sudjelovanje građana

Izgradnjom uzajamnog povjerenja i demokratskih standarda te razvojem mreža civilnog aktivizma - procesi uključivanja građana u odlučivanju započinju u lokalnoj zajednici.

Partnerstvo

Partnerstvo je jedno od najvažnijih inovacija u politici lokalnog razvoja u prošlih nekoliko godina. Doprinosi koordinaciji politika, mobilizaciji lokalnih resursa i energije, prilagođavanju polit...