Javne politike

ODRAZ aktivno doprinosi oblikovanju i praćenju provedbe javnih politika na područjima koja su vezana uz njegov rad i nastojanja.

Politika je akcija kojom vlade na različitim razinama odgovaraju na određene javne potrebe kako bi podupirale napredak zajednice i/ili određenih skupina na svom prostoru. Izraz "javna politika" nova je sintagma koja mijenja naše tradicionalno shvaćanje riječi "politika". U najširem smislu, javna politika je kontinuirani proces u čijem oblikovanju, provedbi, praćenju i poboljšavanju sudjeluju sve društvene snage - predstavnici javnog, poslovnog i civilnog sektora.

ODRAZ sudjeluje i aktivno doprinosi oblikovanju i praćenju provedbe javnih politika koje dotiču pitanja vezana uz usmjerenja i aktivnost udruge - zaštita okoliša, održivi razvoj, ruralni razvoj, regionalni razvoj, lokalni razvoj, razvoj civilnog društva, sudjelovanje javnosti, cjeloživotno obrazovanje, obrazovanje za održivi razvoj i dr.

Predstavnici ODRAZ-a članovi su stalnih radnih tijela i ad hoc uspostavljenih radnih skupina na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i/ili lokalnoj razini, poput:

 • Zamjenica člana Radne skupine za praćenje provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja, Lidija Pavić-Rogošić
 • Zamjenica člana 6. saziva Savjeta za razvoj civilnog društva (2016.-2019.), Marina Dimić Vugec, 2016. - 2017.
 • Odbor za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Marina Dimić Vugec - 2014. - 2017.
 • Međuresorna koordinacija za praćenje provedbe Akcijskog plana za obrazovanje za održivi razvoj (AP OOR), Lidija Pavić-Rogošić
 • Povjerenstvo za praćenje provedbe Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u RH 2015.-2017., Marina Dimić Vugec, 2015. - 2017.
 • Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zagrebačke županije te Grada Zagreba, u čijem je Upravnom odboru Lidija Pavić-Rogošić
 • Radna skupina za izradu nove Strategije za razvoj ljudskih potencijala Grada Zagreba - Lidija Pavić-Rogošić, Marina Dimić Vugec, 2016. - 2017.
 • UO Nacionalne mreže za ruralni razvoj, Višnja Jelić Mück
 • UO Hrvatske mreže za ruralni razvoj - Lidija Pavić-Rogošić
 • Organizacijski odbor Drugog hrvatskog ruralnog parlamenta - Višnja Jelić Mück, 2016. - 2017.
 • UO CROSOL - Platforme za međunarodno građansku solidarnost Hrvatske, Lidija Pavić-Rogošić
 • Izvršni odbor europske mreže PREPARE-Partnerstvo za ruralnu Europu, Višnja Jelić Műck

ODRAZ sudjeluje u razmatranju, dogovaranju i usmjeravanju javnih politika na europskoj razini:

 • EGSO - Europski gospodarski i socijalni odbor
 • Prvi Europski ruralni parlament
 • Zajednički savjetodavni odbor EU-Hrvatska (2007. - 2013.)
 • EEAC - Europska mreža savjeta za održivi razvoj i zaštitu okoliša (2006. - 2012.).

Predstavnici ODRAZ-a upućuju mišljenja i komentare na prijedloge strategija, zakona i podzakonskih propisa iz svog djelokruga te analiziraju provedbu javnih politika i propisa:

 • U suradnji s HMRR-om, priredio je izvještaj iz sjene o provedbi IPARD-a u razdoblju 2010.-2012. - 'IPARD-jučer/danas/sutra'. Izvještaj je imao za cilj predložiti poboljšanja u Programu ruralnog razvoja 2014.-2020. temeljem prikupljenih komentara korisnika i potencijalnih korisnika financijske potpore pretpristupnog programa IPARD.
  /media/151151/ipard_jds_web.pdf
 • 'Imaju li građani što za reći?' - analiza provođenja Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata na lokalnoj razini.
 • proces i izradu nacrta Akcijskog plana za obrazovanje za održivi razvoj vodila je direktorica ODRAZ-a. Akcijski plan je instrument provedbe Strategije održivog razvitka RH.
 • davanje mišljenja na nacrte Zakona o udrugama, Programa ruralnog razvoja 2014. -2020., itd.