Razgovor s građanima o kretanju i prometom Ilicom (9. svibnja 2017.)

U sklopu projekta "Dijalog o mobilnosti u Zagrebu" i festivala "Readymade Ilica" održan je sedmi susret s građanima o problemima kretanja i prometa uz Ilicu, s naglaskom na komunikaciju između Grada Zagreba i građana.