Predstavljanje STUDOCIKLA na kampusu Borongaj

Ovaj, za sada jedinstveni sustav u Zagrebu, pušten je u pogon u okviru projekta CIVITAS ELANna Europskom tjednu mobilnosti 2012. u ponedjeljak, 17. rujna u 11:00 na kampusu Borongaj.