Škola za lokalni razvoj 2003.

Prva godina provedbe ODRAZ-ove škole.

Cilj treninga
Edukacija 20 predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora koji će kroz nova znanja i vještine potaknuti pozitivne promjene u sredinama u kojima žive i rade.

Razlozi za organiziranje treninga
Uočili smo da postoji izvjestan broj edukacija za ja.anje kapaciteta NVO organizacija, ali i nedovoljno onih koji rade na cjelovitom razvoju zajednice i njenih nositelja. Zato je ODRAZ osmislio trening gdje će se dobiti specifična znanja i vještine za organiziranje zajednice, kvalitetno vođenje projekata, kao i za prijenos znanja i obuka drugih.

Specifičnost treninga
Trening je trajao 9 mjeseci kao kombinacija teorijskog i praktčnog djela. Sastojao se od 6 trening blokova, a svaki trening blok od trodnevnih radionica sa zadanim temama. Između trening blokova, sudionici su obvezni stečena znanja i vještine primjeniti u praksi na poslovima gdje rade.

Kako su se birali polaznici
Na trening su se prijavila 72 kandidata iz cijele Hrvatske (od Dubrovnika do Vukovara) - predstavnici lokalne uprave i samouprave, predstavnici nevladinih organizacija, ministarstava, obrtnici, nastavnici, turistički djelatnici, umirovljenici, studenti, nezaposlenici...

Kriteriji za odabir grupe

 • aktivizam u sredini u kojoj žive i rade
 • spremnost na daljnju izobrazbu
 • mogu.nost doprinosa u lokalnoj zajednici
 • spol i dob
 • zemljopisna pokrivenost
 • prisutnost predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora

Grupa od 20 sudionika po zvanju su socijalni radnici, ekonomisti, profesori, inžinjeri, dizajneri, rade u nevladinim organizacijama, lokalnoj upravi, ministarstvima, bankama, privatnim poduze.ima, turisti.kim zajednicamac

Zašto predstavnici sva tri sektora?
Zato jer su oni jednako važni za razvoj zajednice te svatko iz svoje uloge može i treba dati doprinos. Ovaj trening je primjer kako se uz zajednički rad i učenje mogu lakše ostvariti zacrtani ciljevi. Trebamo stvarati prilike za suradnjom i komunikacijom predstavnika sva tri sektora i poticati ih na uključivanje u zajedničke projekte.

Znanja i vještine stečene na treningu?

 • kako procijeniti potrebe u zajednici
 • kako napisati i voditi projekt
 • kako pratiti i procjeniti učinjeno
 • kako prikupiti sredstva
 • kako uklju.iti ostale članove zajednice i potaknuti njihovu odgovornost
 • koje tehnike dogovaranja (deliberacije) koristiti
 • kako izgraditi program
 • kako se kvalitetno prezentirati i dr.

Dodatni sadržaji
Pored obaveznog trening programa, sudionici su mogli sami predlagati dodatne teme o kojima su željeli više saznati, kao npr. pozitivno mišljenje, upravljanje konfliktima, nacrti relevantnih zakona i dr.

Na kraju treninga sudionici stječu diplomu organizatora zajednice.

Obrazovni tim
Stručni tim ODRAZ-a, Udruga za razvoj civilnog društva SMART te ODRAZ-ovi vanjski suradnici - stručnjaci iz različitih područja (npr. Dubravka Miljković, Biljana Kondić, Ivana Laginja, Gordana Obradović, prof. Josip Kregar).

Evaluacija treninga