Projekt Zapošljavanje mladih za održivi razvoj Gorskog kotara (YES) - 2011.

ODRAZ je bio jedan od partnera u provedbi projekta YES koji ima za cilj motivirati mlade za edukaciju i podizanje razine znanja i vještina koje zahtjeva tržište rada. Uloga ODRAZ-a u provedbi projekta bila je pružanje edukacije i tehničke pomoći u pripremi projekata za EU i druge fondove.

Tijekom listopada i studenog  2011. održana su dva trening bloka o pripremi projekata i logičke matrice, a predavačice su bile Lidija Pavić - Rogošić, Marina Koprivnjak i Tihana Damjanović iz ODRAZ-a.

Polaznici edukacije su bili nezaposleni mladi ljudi, njih 14 s područja Gorskog kotara, a cilj edukacije je bio prenijeti im osnovna znanja i tehnike pisanja projekata i upravljanja projektnim ciklusom. Priprimjeni su osnovni elementi za tri projektna prijedloga, tematski usklađena s Planom održivog razvoja Gorskog kotara 2010.-2013., na kojima će polaznici samostalno nastaviti raditi i u siječnju 2012., nakon čega je zakazan još jedan susret s predavačicama iz ODRAZ-a kako bi se zaokružio proces pripreme projektnog prijedloga.

Struktura financiranja: Darovnica Mladi na tržištu rada Europske komisije