Prijenos iskustava u primjeni EU pristupa LEADER - 2010.

ODRAZ je proveo projekt u suradnji s udrugom 'Građanske inicijative' iz Beograda kako bi zainteresiranim dionicima ruralnog razvoja u Srbiji prenijeli informacije o EU pristupu ruralnom razvoju LEADER te hrvatska iskustva na tragu LEADER-a.

Ciljna skupina:
Oko 25 predstavnika udruga koje se bave lokalnim (ruralnim) razvojem
te predstavnika poslovnog i javnog sektora u Srbiji.

Rezultati projekta:

 • sudionici educirani o načelima LEADER i obučeni za ulogu animatora lokalnih razvojnih inicijativa u ruralnim prostorima u skladu s europskim pristupom
 • povećana svijest i znanje u Srbiji o europskom pristupu i potporama ruralnom razvoju u lokalnim zajednicama
  sudionici iz Srbije upoznati s uspješnim primjerima iz Hrvatske na tragu LEADER-a
 • međuopćinska partnerstva, osnovane lokalne akcijske grupe (LAG) i uspješni projekti ruralnog razvoja
 • ostvarena povezanost sudionika projekta iz Hrvatske i Srbije te započet dijalog o suradnji i zajedničkim prekograničnim projektima

Teme i raspored održanih trening blokova:

Trening blok
Teme
Blok I
 • Ruralni razvoj u europskom kontekstu
 • Pristup LEADER, principi i provedba
 • Ruralni razvoj u Srbiji - situacija i usmjerenja
 • Sektori u društvu
 • Akter ruralnog razvoja
 • Sudjelovanje javnosti
Blok II
 • Primjer učinkovite međuopćinske suradnje - TINTL
 • Osnove organiziranja zajednice
 • Tehnike dogovaranja i suradnje
 • Međusektorsko partnerstvo - lokalna akcijska grupa (LAG)
Blok III
 • Primjer na tragu LEADER-a - LAG PRIZAG (Prigorje-Zagorje) + LAG Gorski kotar + EOL
 • Strateško planiranje za područje LAG-a

Vrijeme provedbe projekta: 1. siječnja 2010. - 31. prosinca 2010.

Projekt je financirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva