Modularni trening-program "Škola za dobro upravljanje i participativni razvoj" 2015.-2016.

Edukacija za ključne lokalne dionike o načelima dobrog upravljanja, metodama participativnog planiranja i provedbi planova lokalnog razvoja te analizi javnih politika.

U razdoblju od  svibnja 2015. do lipnja 2016. provedeno je pet dvodnevnih trening blokova.

Blok 1. - - - svibanj 2015., Ivanić Grad

 • Sektori u društvu i njihove uloge
 • Suradnja između sektora na lokalnim razinama
 • Načela održivog razvoja i  dobrog upravljanja

Blok 2. - - - rujan 2015., Primošten

 • Participativno planiranje lokalnog razvoja
 • Sudjelovanje javnosti u odlučivanju
 • Tehnike dogovaranja

Blok 3. - - - prosinac 2015., Zagreb

 • Izgradnja partnerstva
 • Kako razvijati partnerske projekte
 • Pisanje prijedloga projekta

Blok 4. - - - ožujak 2016., Zagreb

 • Upravljanje projektima
 • Proračun projekta
 • Osnove praćenja i vrednovanja

Blok 5. - - -  lipanj 2016., Primošten

 • Kako mobilizirati i organizirati zajednicu
 • Globalni ciljevi održivog razvoja

++++ Trening o analizi javnih politika i izradi izvješća iz sjene

Sudionici modularnog trening-programa sudjelovali su i na obuci o analizi javnih politika i izradi izvještaja iz sjene.

Glavne teme trodnevnog treninga bile su:

 • Što je analiza politika?
 • Sadržaj izvještaja iz sjene
 • Kako formulirati preporuke u vidu poruka koje mogu mobilizirati promjenu?
 • Kako komunicirati i prezentirati rezultate?
 • Kako postupiti s izvještajem iz sjene?


Metode obučavanja
Obuka je uključivala korištenje različitih metoda poduke, provjerenih i usavršavanih u dosadašnjem radu ODRAZ-a s odraslim polaznicima. Naglašena važnost daje se participativnom i interaktivnom načinu učenja: kraća izlaganja, rad u manjim grupama, "brainstorming", razmatranje praktičnih primjera, poticanje rasprave i izravnog sudjelovanja polaznika, prikazivanje filmova. Takva metoda rada omogućuje polaznicima potpunije i učinkovitije usvajanje novih znanja i vještina te ih potiče na unaprjeđivanje sposobnosti za razvoj lokalnih zajednica putem dobrog upravljanja.

Svim polaznicima su podijeljene kopije prezentacija, kao i relevantni  priručnici koje je tiskao ODRAZ (npr. Naša zajednica naša odgovornost, Kako do boljih javnih politika? Doprinos civilnog sektorai sl.)

* Škola za dobro upravljanje i participativni razvoj provodila se u okviru EU projekta "Edukacijom, podrškom i promocijom do dobrog upravljanja na lokalnoj razini".